KLSH përcakton dëmin: 52 miliardë lekë vjedhje me tenderat në 6 muaj

Korrupsioni me pronat shtetërore përbën pjesën dërrmuese të dëmit ekonomik të konstatuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Në total KLSH ka konstatuar një dëm ekonomik prej afërisht 300 milionë dollarësh për këtë periudhë, ku pikërisht shkeljet në fushën e shitjes, blerjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore rezultojnë 10,6 miliardë lekë, afërsisht 100 milionë dollarë.

Shkeljet me tenderat është një tjetër zë që ka prodhuar një dëm ekonomik me vlera të konsiderushme monetare. KLSH konstaton një dëm ekonomik prej afërsisht 5.2 miliardë lekësh, apo afërsisht 50 milionë dollarësh të shkaktuar përmes shkeljeve me procedurat e prokurimit.

Në fushën e tatim taksave, evazioni fiskal ka prodhuar një dëm ekonomik prej 3,2 miliardë lekësh, apo afërsisht 32 milionë dollarë, ndërkohë që përmes shpenzimeve operative, institucionet shtetërore kanë shkaktuar një dëm ekonomik prej 2,8 miliardë lekësh, afërsisht 28 milionë dollarë.

About Redaksia

Check Also

4 vjet propagandë, Shkolla “Eco Campus” ende nuk është në funksion. Mësimi me turne dhe pa kushte

Deklaratë, deputetja e PD Ina Zhupa, nga shkolla “Eco Campus”, në Sarandë Ndodhem në qytetin …

Leave a Reply

Your email address will not be published.