Monstra!

Nga Klodi STRALLA
Jurist

Kam nguruar të shprehem para kohe për vendimin që duhet të japë Gjykata e Apelit në lidhje me Ankimin e z. Alibej ndaj vendimit gjyqësor të Gjykatës të shkallës të parë që urdhëroi regjistrimin e Akteve të Rithemelimmit të PD-së të datës 11 dhjetor 2021, sepse e konsideroja këtë si një problem juridik të rëndomtë dhe nuk besoja se kjo gjykatë (tashmë e vetme për gjithë Shqipërinë) do të guxonte të shkelte aq hapur dhe brutalisht ligjin, ditë për diellë, Por ja që ndodhi dhe kjo është shumë, shumë shqetësuese për të ardhmen e drejtësisë në vend, por sidomos për stabilitetin politik të tij.

Sipas nenit 450 germa c të K.Pr.Civile të drejtën e ankimit ndaj një vendimi gjyqësor të Gjykatës të shkallës të parë e kane vetëm ata subjekte që kanë marrë pjesë drejtpërdrejt në gjykim ose përfaqësuesit e tyre ligjorë me prokurë (avokatët), pra palët në proces (paditësi, i padituri, personi i tretë dhe ai i interesuar). Ky është ligji i shkruar dhe i zbatuar që nga koha e të Drejtës romake (përfshi edhe kohën e komunizmit). Alibej nuk ka qenë palë në atë gjykim dhe ky është fakt.

Si veprohet kur ankimuesi nuk është palë në gjykim? Fare thjesht: Kancelari i gjykatës ia refuzon ankimin dhe e udhëzon që, interesat e pretenduara prej tij si të cënuara nga vendimi gjyqësor, mund t’i kërkojë me padi themeli në një gjykim tjetër. Kaq e thjeshtë është. Refuzimi i ankimimit bëhet administrativisht (sekretaria) e Gjykatës të shkallës të parë. Por meqënëse çështja ka shkuar në Apel (padrejtësisht), kjo gjykatë, edhe pa kërkesën e paleve, në dhomën e këshillimit, vendos vetë ‘Refuzimin e ankimit’ për mungesë legjitimimi të ankuesit. Punë 10 min dhe jo 2 vjet që çështja zvaritet qëllimisht, duke prodhurar edhe pasoja për funksionimin demokratik të shtetit (zgjedhjet).

Ky rast flagrant duhet të jetë “vijë e kuqe” që asnjë gjykatë, e çfarëdo niveli qoftë, nuk duhet ta kalojë, përndryshe populli (nëse jemi ende të tillë) legjitimohet të marrë ndaj tyre drurin!

About Redaksia

Check Also

Mësimet e mëdha të protestës historike!

Nga Petrit VASILI Protesta ishte nje demostrim madheshtor dhe nje mesim shume i madh. Protesta …

Leave a Reply