Si u var në litar Nezir Muzhaqi me urdhër të diktatorit, dokumenti i Gjykatës së Lartë

Nga Bedri BLLOSHMI

Po publikoj dokumentin e Gjykatës së Lartë për varjen e nacionalistit dhe patriotit Nezir Mehmet Muzhaqi.

Nezir Muzhaqi ishte Komandat i Ballit për prefekturën Elbasan. Ishte vetëm 26 vjeç ku me urdhërin direkt të diktatorit u var në litar tek rrapi i Bezistanit në Elbasan në vitin 1946. Fjala e tij fundit ishte: “Rroftë Shqipëria“!

Partizanët dhe ballistët bënë një marrëveshje që të bashkërendonin luftimet e tyre kundër armikut të përbashkët. Më 18 prill 1943 për këtë qëllim në sopat të Bërseshtës përfaqësues nga të dyja palët zhvilluan një takim të përbashkët. Në këtë takim morë pjesë Tuk Jakova, Kadri Hoxha, Luto Leka etj. Ndërsa si përfaqësues të Ballit Kombëtar ishin përfaqësuar nga Haki Blloshmi, Nezir Muzhaqi, Hasan Bej velçani etj. Kjo marrëveshje me komunistët u kthye në luftë civile dhe më 7 mars  1944 u vra pabesisht nga terroristët komunist komandanti i çetës Haki Blloshmi bashkë me të vëllanë dhe tre Blloshmë të tjerë. Aty në atë masakër u vranë 37 burra nacionalist. Ndërsa më vonë, në kohën kur komunistët pushtuan Shqipërinë, në fillimet e vitit 1945, filluan terrorin mbi nacionalistët e mbetur gjallë.

Ja dhe një fakt nga komunistët se si i dënonin.

Lexoni vendimin për dënimin me vdekje (pushkatim) të komandantit të Ballit që mbante gradën e majorit Nezir Muzhaqit.

GJYKATA E NALTË USHTARAKE

Nr. i Vendimit 200

P R O C E S – V E R B A L

Gjykata e Naltë Ushtarake e formueme prej:

N/Kolonel Gaqo Fkoqi                   K r y e t a r

Major Frederik Nosi                       A n t a r

Kapiten I-rë Veledin Zejneli        A n t a r

Në prezencën e Prokurorit pranë kësaj Gjykate, Major Myftar Tares dhe me asistencën e Sekretarit Aspirant Thoma Rinos, sot më datë 26/VII/1945, mori në shqyrtim aktet e padis penale kundër të dënuarit NEZIR MEHMET MUZHAQI dhe i Hatixhes, vjeç 26 lindur e banues në katundin Polis, i cili në akt gjykimi Nr.79 datë 20 qershor 1945 të Këshillit Gjyqësue Ushtarak pranë Komandës së Qarkut T’Elbasanit është dënuar ME VDEKJE dhe konfiskimin e pasurisë së tij të lujtshme e të pa lujtshme në bazë të neneve 14, 15 e 18 të ligjës Nr. 41 datë 14 janar 1945, mbi organizimin e funksionimin e Gjykatave Ushtarake, mbasi është cilësue si kriminel lufte dhe armik i popullit.

G j y k a t a:

Mbasi shqyrtoj process-verbalin e mbajtur prej Komisionit Hetues për zbulimin e krimeve të luftës dhe armiqve të popullit;

Mbasi studjoj deponimet e dëshmitarëve e të dëmtuarve që kanë bërë sin ë hetuesi dhe para Gjykatës së Faktit;

Mbasi shqyrtoj proves-verbalin mbi rrjedhimin e Gjykimit para Gjykatës së Faktit si dhe gjithë shkresat, deklaratat që ndodhen në dosje;

Mbasi mori mendimin e Prokurorit të saj, i cili kërkon të vendoset aprovimi I akt-gjykimit të sipërme si me vend dhe I bazuem në ligjë;

Mbasi studjoj çështjen nga pikpamja e faktit dhe e së drejtës:

O b s e r v o:

NË FAKTË:

NEZIR MEHMET MUZHAQIN ish një nga inspironjësit dhe organizatorët e organizatës tradhëtare të Ballit Kombëtar, me anë prapagande dhe agjitacioni, është përpjekut të futi popullsinë e katundeve të ndryshme të rajonit të tij në radhët mercenare të Ballit dhe t’i largojë nga Lëvizja Nacional Çlirimtare duke i hethur në luftë kundra saj.

Si personalitet dhe eksponent i Ballit u bë komandant mercenarësh, dhe ka patur nën komandën e tij 250-300 vetë duke qënë njëkohësisht i propozuar të mbajë gradën Major; Ka marrë pjesë në shumë luftime kundra forcave të lëvizjes në bashkëpunim me ushtrinë naziste dhe në këso rastesh ka provokuar vjedhje, grabitje, plaçkitje e djegëje në katunde të ndryshme duke tmeruar popullsinë me vepra terroristike që bënte.

Është provokator i vrajses së 5 Partizanëve të Brigatës së I-rë në Çermenikë. Në Qershorin e vitit 1944 ka vrarë me dorën e tij Alush Agon së bashku me dy djemtë e tij asllan e Gjysh nga katundi Velç Mokër; Gjithashtu ka vrarë në Librazhd Kasapin Tushi Koci Ambon nga Pogradeci.

Ka vrarë katër veta të tjerë duke ekzekutuar dy veta me dorën e tij dhe dy Gjindarmi i tij që kishte me vete, për të vetmin shkak se formoj bindje se këta ishin njerëz të Lëvizjes.

I ka bërë pritje një Batalioni të Brigadës së III më 12 Dhjetor 1943, kur ky Batalion është hedhur në Polis, dhe në luftimet që janë zhvilluar ndërmjet fuqive të Lëvizjes dhe mercenarve ballista që komandoheshin prej këtij e që kishin zënë pozicione të favorshme; luftim ky që zgjati 18 orë rresht, u shkaktua vrasja e 39 vetëve nga ana e fuqive të Lëvizjes dhe 38 veta janë zënë robë dhe u janë dorëzuar Gjermanëve.

Në muajin maj të vitit 1944 së bashku me kriminelat Shefki Kreka nga Goliku i Mokrës, Xhevdet Blloshmin nga Bërzeshta, Aziz Biçakun nga Letmi, Adem Velçanin nga Velçani i Mokrës dhe Haki Sadikun nga Trebinja ka marrë pjesë në operacionin që është bërë në katunde të ndryshme duke shkuar në katundin Llenge kanë vrarë 30 e ca burra të gjithë prindër e vëllezër Partizanësh dhe pjestarë dhe simpatizuesa të Lëvizjes dhe midis tyre dhe babën e Partizanit Dhimitri Marko të quajturin Marko Pleshishti.

Ka bërë kontrollime e arestime te ndryshme në qytetin e Elbasanit dhe i ka dorëzuar Gjermanëve shumë persona që I ka arestuar si pjestarë ose simpatizuesa të Lëvizjes, të cilët janë internuar në fusha të ndryshme përqëndrimi.

Me një fjalë ka kryer mjaft vepra kriminale kundra popullsisë dhe pjestarëve të Lëvizjes, ka luftuar vazhdimisht kundër Ushtrisë Nacional Çlirimtare, është përpjekur të mashtrojë popullsinë katundeve për ta larguar prej Lëvizjes dhe për t’i hedhur në rradhët tradhëtare të Ballit, duke i shërbyer kështu me plot vullnet dhe koshiencë tradhëtarëvet dhe okupatorit nazist.

Fajet dhe veprat kriminale që u sipër-mendën janë provuar plotësisht e në mënyrë bindëse nga procedimenti hetimuer i zhvilluar prej Komisionit hetues për zbulimin e kriminelëv të luftës dhe armiqëve të popullit; nga deponimet e dëshmitarëve dhe të ankuesavet Koçi Ambos, Kristaq Koçi Ambos, Neki Alush Agos, Nezir Qemal Qyrkut, Bajram Myslimit, Sefer Mahmutit, Demir Lekës, Isuf Vaskut, Jonuz Bishtogut, Veli Gjymengës, Dyle Elezit, Shahin Vlashit, Osman Allës e shumë të tjerë; nga ankesat deklaratat dhe akt-akuzat e ndodhura në dosje dhe qe janë dhe që janë paraqitur nga të dëmtuarit; nga rrjedhimi I gjykimit para Gjykatës së faktit dhe nga pohimet e pjesëshme të bëra prej tij.

NË LIGJE:

Akt gjykimi i Gjykatës së faktit është i konformuar në dispozitat ligjore përkatëse; gjithashtu dhe ndëshkimi i caktuar kundra të dënuarit është me vend edhe në proporcion me fajet dhe veprat kriminale të kryera prej tij.

P r a n d a j :

Gjykata e Naltë në bazë të nenit 31 të Ligjit Nr. 41 dat 14 Janar 1945 (të Ligjit Nr.41 dhuhen katër fjalë) mbi organizimin dhe funksionimin e Gjykatave ushtarake duke pranuar dhe mendimin e çfaqur prej Prokurorit.

V e n d o s i :

Aprovimin e akt-gjykimit Nr.79 Dat. 20 Qershor 1945 të Këshillit Gjyqësor Ushtarak pranë Komandës së Qarkut Elbasan, me të cilin është vendosur ndëshkimi ME VDEKJE i të pandehurit NEZIR MEHMET MUZHAQIT, nga katundi Polis t’Elbasanit, humbjen e të drejtave të tij qytetare e politike dhe konfiskimin e pasuris së lujtshme e të palujtshme në bazë të dispozitavet ligjore në fuqi.

Tiranë, më 23/VII/1945.

S E K R E T A R I:                   A N T A R:                  A N T A R:                  K R Y E T A R I

Firma                                      firma                           firma                                       firma

Nezir Muzhaqi

About Redaksia

Check Also

Gazetari italian: Si u zhduk emri i Olsi Ramës nga hetimet e grupit ta kokainës

Gazetari i RAI3, Giorgio Mottola zbuloi se si u arrit te investigimi që ka tronditur …

Leave a Reply