Inflacioni zhvlerëson të ardhurat, rritja reale e pagave ishte zero në tremujorin e dytë

Ndonëse pagat janë rritur në tremujorin e dytë të vitit, çmimet janë shtrenjtuar me ritme po aq të shpejta, duke bërë që të ardhurat reale të kenë mbetur në vend, në mos të jenë zhvlerësuar.

INSTAT bëri të ditur se paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të dytë 2022, është 60.666 lekë, duke u rritur me 7,0 % krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar. Në të njëjtën periudhë inflacioni mesatar ishte 6.8%, sipas INSTAT (6.2% në prill, 6.7% në maj dhe 7.4% në qershor), çka bën që rritja reale e pagave të ketë qenë pothuajse zero në të njëjtën periudhë.

Duke pasur parasysh se financat ndërmorën një aksion të gjerë për të luftuar informalitetin në paga në atë periudhë, pas daljes së listës së borderosë për rreth 600 mijë të punësuar, një pjesë e rritjes mund të reflektojë dhe formalizimin.

Në korrik dhe gusht, rritja e çmimeve u përshpejtua, me inflacionin që ishte përkatësisht 7.5 dhe 8%.

Bankierët paguhen më shumë

Sipas INSTAT, Gjatë tremujorit të dytë 2022, paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë në sektorin e Aktiviteteve financiare dhe të sigurimit është 2,16 herë më e lartë sesa mesatarja në nivel kombëtar, ndërsa në grup-aktivitetin e Bujqësi, pyje dhe peshkim2 është 34,0 % më e ulët.

Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar, gjatë tremujorit të dytë 2022 paga mesatare bruto për aktivitetin e Ndërtimit, ka rritjen më të madhe prej 13,4 %, ndërsa rritjen më të vogël e ka grup-aktiviteti i Administratës publike dhe mbrojtjës; sigurimi social i detyrueshëm; arsimi; shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale prej 0,1 %.

Gjatë tremujorit të dytë 2022, paga mesatare mujore bruto, për një të punësuar në grup-profesionin e

Manaxherëve, Ligjvënësve, nëpunësve të lartë të administratës shtetërore dhe drejtorëve ekzekutivë është 68,4 % më e lartë sesa mesatarja në nivel kombëtar, ndërsa në grupin e Punëtorëve (Profesione elementare) është 36,3 % më e ulët.

Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar, gjatë tremujorit të dytë 2022, paga mesatare mujore bruto për grup-profesionin e Punonjës të montimit dhe përdorimit të makinerive dhe pajisjeve ka rritjen më të madhe prej 14,8 %, ndërsa rritjen më të vogël e ka grup-profesioni i Forcave të Armatosura prej 0,2 %.

About Redaksia2

Check Also

Kim-Ramës: Kush e ka në dorë këtë vend, kriminelët apo qytetarët?

CFARE THA AMBASADORJA KIM PAK DITE ME PARE Yuri Kim: Mendoj se Shqipëria ka një …

Leave a Reply

Your email address will not be published.