KLSH: 600 gra të rrezikuara dhe mbi 200 paciente të patrajtuar tek Onkologjiku, pajisjet nuk funksionojnë

Në raportin përfundimtar të Auditimit të Performancës “Trajtimi i sëmundjeve tumorale”, janë vënë re disa prej shkeljeve që lidhen me mosfunksionimin e pajisjeve, në spitalin Onkologjik, në Tiranë.

Sipas raportit e auditit të KLSH të siguruar nga BalkanWeb, rezulton se në Spitalin Onkologjik nuk është funksionale pajisja mjekësore e Brakiterapi (Kyriterapi), gjë e cila ka shkaktuar mos trajtimin për 600 gra paciente me CA gjinekologjik me radioterapi, fakt ky që përbën një rrezik për shëndetin e tyre.

Gjithashtu në raport bëhet me dije se mos vendosja në funksion e aparatit të Ortovoltazhit, nga Drejtoria e Përgjithshme e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” për mungesë të ambienteve ka sjellë mostrajtimin e 200 pacientëve me radioterapi që vuajnë nga tumoret e lëkurës. (Melanoma).

“Drejtoria e Përgjithshme e Qendrës Spitalore Universitare Tiranë, “Nënë Tereza” nuk ka arritur në kohë për sigurimin e elementëve “Tubusa, Pompa dhe Maska termo plastike) duke mos ofruar shërbim për 250 pacientë me shërbim radioterapi në Spitalin Onkologjik.

Në spital mungon sistemi i kondicionimit, dhomat e pacientëve të katit të lll kanë prani të lagështirës si edhe kati nëntokë i godinës se është jofunksional i cili aktualisht shërben si një vend grumbullimi për pajisjet e amortizuara. Niveli i papastërtisë në katin nëntokë është mjaft i lartë dhe përbën risk potencial për infektime”, thuhet ndër të tjera në raport.

Më tej është arritur në përfundimin se mos sigurimi i pajisjes mjekësore të Braniterapisë të disa elementëve (Tubusa, Pompa dhe Maska termo plastike), mosrehabilitimi i ambienteve për përshtatjen e vendosjes së pajisjes së Ortovoltazhit si dhe mostrajtimi në kohë i pacientëve që kanë nevojë për to, tregon se shërbimi i spitali Onkologjik në trajtimin e sëmundjeve tumorave (për periudhën në auditim), nuk ka efektivitet të plotë,.

Sakaq kërkohet që Drejtoria e Përgjithshme e Qendrës Spitalore Universitare Tiranë “Nënë Tereza” në bashkëpunim me Polin e Administrimit të Integruar të Spitalit Onkologjik, të marrin masa për sigurimin e pajisjeve të Brankiterapisë, të elementëve (Tubusa, Pompa dhe Maska termo plastike) si edhe rehabilitimin e ambienteve për vendosjen e aparatit të Ortovoltazhit për trajtimin e pacientëve me sëmundjet tumorale.

About Redaksia

Check Also

Vetëm në sektorin e industrisë kanë falimentuar 29 biznese në 2023

Sektori i prodhimit dhe sidomos industria përpunuese janë në vështirësi prej dy vitesh, për shkak …

Leave a Reply